Polityka prywatności

Polityka Prywatności oraz zasad wykorzystywania plików Cookies

 

      § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych od Klientów przez Sklep Internetowy PDG Cetus prowadzony pod adresem www.cetuspharma.eu przez PDG Cetus Pharma sp. z o.o. . Zawiera również informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików Cookies.

 

 1. Administratorem danych osobowych jest PDG Cetus Pharma sp. z o.o. , wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie , XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000645878, NIP: 1182132600 , REGON: 365824617 (zwaną dalej „Administratorem”).

 

 1. Dane osobowe zbierane przez PDG Cetus Pharma sp. z o.o. za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),zwane dalej RODO .

 

 1. Sklep internetowy PDG Cetus informuje, że dane osobowe Klientów będą przetwarzane jedynie w celu wykonania i realizacji umowy zawartej z Kupującym/Klientem. Za dodatkową zgodą dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie Newslettera.

 

 1. Sklep internetowy PDG Cetus dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

 

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia rejestrację lub złożenie Zamówienia.

 

     §2 RODZAJ, CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. W Sklepie Internetowym PDG Cetus dane osobowe zbierane są w następujących przypadkach:

      a) w celu wykonania zawartej z Klientem umowy sprzedaży towarów ze Sklepu związanej z rejestracją Konta oraz składaniu Zamówień, - podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy)

      b) w celu ustalenia, dochodzenia lub egzekucji roszczeń – podstawa prawna art. RODO

      c) przy subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której  przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna – zgoda Klienta, którego dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

 

 1. W przypadkach a) oraz b) wymienionych w §2 pkt 1 niezbędny zakres przetwarzanych danych obejmuje imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres: ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby, nr rachunku bankowego (w przypadku zwrotów), a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej - NIP oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego.

 

 1. W przypadku c) wymienionym w § 2 pkt 1 niezbędny zakres przetwarzanych danych obejmuje adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego.

 

    § 3 UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Do prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego PDG Cetus konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator zapewnia, że korzysta z usług podmiotów przetwarzających dane w sposób prawidłowy zgodny z przepisami prawa, w tym rozporządzenia unijnego RODO.

 

 1. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania i tylko w niezbędnym do tego zakresie.

 

 1. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane następującym podmiotom:                             a) dostawcy usług hostingu i usług teleinformatycznych, b) przewoźnikom wykonującym wysyłki Zamówień (wymienieni w Regulaminie Sklepu Internetowego), c) podmioty obsługujące płatności elektroniczne w Sklepie Internetowym d) podmioty świadczące usługi księgowe, prawne oraz doradcze.

 

        § 4 OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji zawartej umowy sprzedaży Towarów, w tym roszczeń reklamacyjnych Klienta oraz dochodzenia roszczeń lub obrony roszczeń przez Administratora – nie dłużej jednak niż 10 lat od dnia przekazania danych.

 

       § 5 PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 

 1. Zgodnie z RODO osobie, która przekazuje swoje dane osobowe przysługuje szereg uprawnień, takich jak:

   a) Prawo do informacji, w jaki sposób są przetwarzane dane osobowe,

b) Prawo do dostępu i aktualizacji danych,

c) Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna art. 7 ust. 3 RODO,

d) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – podstawa prawna art. 2 RODO

e) Prawo do usunięcia danych tzw. „prawo do bycia zapomnianym” – podstawaprawna art. 17 RODO

f) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna art. 18 RODO,

g) Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna art. 20 RODO,

h) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

      § 7 PLIKI COOKIES

 

 1. Sklep Internetowy PDG Cetus używa plików Cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

 

 1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji Sklepie, a w szczególności do:                                                                                                                   

a) dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Klienta orazoptymalizacji korzystania ze stron internetowych

b) rozpoznania urządzenia Klienta Sklepu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

c) zapamiętania ustawień wybranych przez Klienta i personalizacji interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi;

d) dopasowanie odpowiednich reklam zgodnie z preferencjami Klienta;

e) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;

f) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

 

 1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w Sklepie i zapewnienia utrzymania sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do:

        a) utrzymania sesji Klienta Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;

        b) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególnośc weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;

        c) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

 

 1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:

         a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

 1. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

 

 1. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 

      § 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Administrator Sklepu internetowego PDG Cetus zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronach internetowych Sklepu i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników.

 

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności zastosowanie mają powszechnie wiążące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

 

 1. Wszelkie pytania związane z Polityką Prywatności i ochroną danych osobowych

         prosimy kierować na adres m.dabkowski@cetuspharma.pl

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 1 czerwca 2020 roku.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl